Mój Prąd Wołomin

Program Mój Prąd - szansa na ekologiczną przyszłość.

Dowiedz się więcej

Przydatne informacje

Cel programu

Promocja OZE, zmniejszenie emisji CO2.

Wysokość dofinansowania

do 7000 zł na mikroinstalację PV
do 16000 zł na magazyn energii.

Wymogi

Zakup i montaż systemów od 1.02.2020r.

Mój Prąd Wołomin

Program Mój Prąd - inwestuj w zieloną energię

Program „Mój Prąd” to inicjatywa rządowa, która wspiera polskie gospodarstwa domowe w produkcji energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych. Celem programu jest promowanie odnawialnych źródeł energii (OZE), zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz obniżenie rachunków za prąd. Dzięki "Mój Prąd", mieszkańcy mogą znacząco przyczynić się do ochrony środowiska, jednocześnie inwestując w przyszłość swoją i swoich bliskich.

Główne założenia programu

Program "Mój Prąd" kierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych, którzy chcą zainstalować mikroinstalacje fotowoltaiczne. Obejmuje on refundację części kosztów związanych z zakupem i montażem systemów fotowoltaicznych oraz niektórych urządzeń dodatkowych, takich jak magazyny energii czy systemy zarządzania energią (HEMS/EMS).

Kto może skorzystać?

  • Grantobiorcy net-billingowi - osoby, które nie skorzystały dotąd z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej.
  • Grantobiorcy net-meteringowi - pod warunkiem przejścia na system net-billing.
  • Dotychczasowi odbiorcy dofinansowania - mogą aplikować o środki na dodatkowe urządzenia, jeśli ich mikroinstalacja została przyłączona po 1 lutego 2020 roku.

Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie jest udzielane do 50% kosztów kwalifikowalnych, jednak nie więcej niż:

  • 6 000,00 zł na mikroinstalację fotowoltaiczną,
  • 7 000,00 zł na mikroinstalację fotowoltaiczną wraz z urządzeniem dodatkowym dla grupy 1 i 2,
  • 3 000,00 zł na urządzenie dodatkowe dla grupy 3.1.

Dodatkowo, program wspiera zakup urządzeń służących do magazynowania energii, systemów zarządzania energią oraz innych technologii wspomagających efektywne wykorzystanie energii słonecznej.

Zmiany w programie

W porównaniu do poprzednich edycji, program "Mój Prąd" wprowadza zmiany w wymaganiach technicznych i dokumentacyjnych, a także rozszerza listę urządzeń kwalifikujących się do dofinansowania. Warto zaznaczyć, że od tej edycji źródłem dofinansowania są środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski o dofinansowanie należy składać elektronicznie, przez dedykowaną platformę. Każdy wniosek musi być poparty odpowiednią dokumentacją, w tym fakturami za zakup i montaż systemu fotowoltaicznego oraz, w przypadku aplikowania o dodatkowe dofinansowanie, dokumentami potwierdzającymi zakup i instalację urządzeń dodatkowych.

Program "Mój Prąd" jest szansą na realne przyczynienie się do ochrony środowiska oraz zmniejszenie zależności od tradycyjnych źródeł energii. Nie przegap tej okazji i zainwestuj w przyszłość już dziś!

Polecane usługi

Inne strony

kontakt

Telepartner

ul. Trylińskiego 2

10-683 Olsztyn

+48 22 203 40 40

www.telepartner.pl